Ge alla lite lugn och ro

Upp till 6 dBA per meter. Det är den nivå av bullerreducering som CR System kan ge. Ett minskat behov av ljuddämpare och extra isolering i luftbehandlingsaggregatet innebär att CR kanalerna kommer att förse alla i byggnaden med en omgivande atmosfär som tyst talar för sig själv.

Anpassningsförmåga ur ett omvandlingsperspektiv

Istället för att betrakta de begränsningar som ventilationen orsakar när det gäller byggnader och projektering, låt oss börja titta på möjligheterna. CR kanalernas patenterade förmåga att kunna omformas från rund till rektangulär form var som helst i din installation innebär att du äntligen kan bli kreativ i din planering. Med hänsyn till kombinationen av den högkvalitativa förisolerade kanalen och inpassningen, kommer praktiska behov att bana väg för estetisk njutning när du visar andra nya sätt att transportera luften i din byggnad.

Vi levererar fördelar som varar under hela livslängden

Vi skojar inte. Vi är stolta över att kunna leverera en kanal som minskar CO2-utsläppen med 80 till 90 % jämfört med alternativen med standardplåt. Men också av upplevelsen av att kunna tillhandahålla ett kanalsystem i hållbara material, som kan nå de högsta täthetsklasserna och omformas från rund till rektangulär form utan behov av extra formstycken, så att du kan använda större kanaler överallt och därigenom säkra minskade installations- och livscykelkostnader för en verkligt övergripande hållbarhet.