Isolering ingår

Alla i ventilationsbranschen vet att tilläggsisolering på monterade plåtformstycken är något besvärande, både för dem som installerar och för dem som betalar. De högkvalitativa förisolerade CR formstyckena innebär att projektet går snabbare, blir billigare och ännu bättre – det ser snyggt ut.

Plug-and-play med befintliga anläggningar

CR formstyckena har konstruerats för att passa vanliga, runda plåtkanalstorlekar i hela Europa. Du får inga problem med att sätta in en CR böj eller ett CR T-stycke i en befintlig plåtinstallation, eller ens att eftermontera ett helt projekt med CR System. Och sa vi att de är förisolerade?

Ge efter för trycket

Att utforma kanalsystem med låga tryckfall är avgörande för livscykelkostnaderna under årtionden framöver. CR formstycken liksom CR kanaler har något större dimensioner än motsvarande runda plåtsystem. Upp till 20% lägre tryckfall i små dimensioner och även 5% i de största dimensionerna av CR System gör att du kan ge ett bestående intryck och stor nytta för dina kunder.