HVAC-branschen förändras.
Nya lagar kommer.
Nya metoder utvecklas.
Nya produkter behövs.

Energieffektivitet och hållbarhet är inte längre bara mål utan även krav. Genom att erbjuda ett komplett sortiment av förisolerade kanaler och formstycken, ger CR System dig möjligheten att verka i teknikens framkant. Tillverkade nästan helt av återvunnet glas och sand, innebär CR kanaler och CR formstycken förbättrad logistik och anpassningsförmåga, samtidigt som de förenklar hanteringen och ger hållbara effekter.

CR kanaler och CR formstycken erbjuder också godkända CE-klassificeringar:

  • EN 13501-1:2007 – A2-s1,d0 (obrännbar) brandklassificering
  • Täthetsklass D
p-mark_SV

För Sverige har vi erhållit P-märkning.