100+ lägenheter i Stockholm, förväntat ≈20% energibesparingar i varje