Syfte:

Syftet med CR är att etablera en allmänt tillämplig teknik på världsmarknaden för luftkonditionering och ventilation, som är hållbar för miljön och gynnsammare för installatören och slutanvändaren genom att vara innovativ och lönsam.

Genom en produktionsprocess som stramt understöds av en rad patent och immateriella rättigheter, kommer Climate Recoverys tillverkning att etableras runt om i världen. Fördelarna med produkten har redan uppmärksammats på marknader runt om i världen, och vi förutser licensierade partnerskap för anläggningar som nyckeln till att utnyttja etablerade nätverk som förstår marknaden, så att vi kan behålla vårt fokus på våra kärnprodukter.

 

Elevator pitch:

Vi industrialiserar två marknader på samma gång: HVAC och isolering. Anpassningsbara produkter för att förbättra logistiken, snabbare installation än dagens alternativ, buller, vikt och täthetsegenskaper som enkelt kan förbättra varje tillämpning, och slutligen ett hållbart förhållningssätt genom att använda återvunnet material och bli av med begränsade resurser för den enkla processen att transportera luft.